POMOC DROGOWA 24H

+48 607 996 268

POMOC DROGOWA 24H

+48 607 996 268

Kiedy nasz samochód może zostać odholowany?

W życiu każdego kierowcy mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy ich pojazd zostaje odholowany z miejsca parkowania lub z drogi. Niezależnie od tego, czy jest to wynik złamania przepisów drogowych, konieczności naprawy lub innych okoliczności, zrozumienie, kiedy i dlaczego nasz samochód może zostać odholowany, jest kluczowe dla uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji. W tym artykule omówimy najważniejsze przyczyny, dla których samochód może zostać odholowany, oraz zasady związane z tym procesem.

1. Źle zaparkowany samochód: jedną z najczęstszych przyczyn odholowania samochodu jest złe zaparkowanie. Dotyczy to miejsc, gdzie obowiązują ograniczenia czasowe parkowania, zakazy parkowania (np. na chodniku, przejściu dla pieszych, przy znakach zakazu zatrzymywania się) lub strefy płatnego parkowania, gdzie nie opłacono biletu parkingowego lub czas parkowania został przekroczony.

2. Stan techniczny pojazdu: jeśli twój samochód jest w złym stanie technicznym i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub blokuje ruch, może zostać odholowany. Dotyczy to sytuacji, gdy samochód uległ awarii na drodze lub został porzucony na poboczu lub na terenie publicznym.

3. Zaległe opłaty lub mandaty: samochód może zostać odholowany, jeśli zalegasz z opłatami związanymi z jego użytkowaniem, takimi jak opłaty za parking, mandaty za przekroczenie prędkości, nieuregulowane kary za parkowanie lub opłaty drogowe.

4. Interwencja policji lub służb drogowych: policja lub inne służby drogowe mogą zdecydować się na odholowanie samochodu w przypadku sytuacji awaryjnych lub zdarzeń drogowych, gdzie pojazd utrudnia działania ratownicze lub przeszkadza w ruchu drogowym.

5. Remonty drogowe lub konieczność usunięcia pojazdu: w przypadku planowanych remontów drogowych lub konieczności przesunięcia pojazdu z miejsca, gdzie stwarza on przeszkodę dla planowanych prac, samochód może zostać odholowany.

Warto zauważyć, że odholowanie samochodu wiąże się z kosztami dla właściciela pojazdu. Koszty te mogą obejmować opłaty związane z holowaniem oraz dodatkowe kary lub opłaty za złamanie przepisów drogowych lub zaległe opłaty. Dlatego też ważne jest, aby zawsze przestrzegać przepisów drogowych, regulaminów parkingowych oraz regularnie sprawdzać stan techniczny swojego pojazdu.

W przypadku odholowania samochodu z powodu złego parkowania lub innych naruszeń przepisów, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub służbą drogową, aby uzyskać informacje na temat odzyskania pojazdu oraz sposobu uregulowania wszelkich zaległych opłat. Zapobieganie odholowaniu samochodu zawsze jest najlepszą opcją, dlatego też pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów drogowych i odpowiednim dbaniu o nasze pojazdy.

Usługi Pomocy Drogowej w Krakowie – Szybka Reakcja na Zgłoszenia

INSPECT CAR ROBERT KRZYŻEK

Pomoc drogowa | Laweta | Holowanie

POMOC DROGOWA

Lokalizacja

© 2023 Created by Łukasz Buławski